KALİTE GÜVENCE

Deneyimli

Personel

Balıkesir ve Tire üretim tesislerimizde ilgili Üniversitelerin Kimya, Kimya Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği Veteriner Hekimliği  bölümlerinden mezun sektörde deneyim sahibi personel  istihdam edilmektedir.

Teknik 

Altyapı ve Ekipman

Kalite Kontrol Laboratuvarlarımız kurulum aşamasında tüm ihtiyacı sağlayacak teknik altyapı ve son teknolojik gelişmeleri takip ederek tedarik ettiğimiz cihazlar ile donatılmıştır.

Her zaman referans yöntem prensibi ile analiz yapacak ama saha ve fabrikalarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek ekipmanlar ile çalışmaktayız.

Hızlı

Sonuç

Bunların yanı sıra Global firmalar ile iş ortaklığı yaparak NIR online sistemiz üzerinden Masterlab hizmeti almaktayız. Masterlab ilgili hammaddelerin doğru sınıflandırılması ile oluşturulan veri okutmalarının yaş kimya ile doğrulanması ile oluşan kusursuz bir veri havuzudur.

Dostum Yem Kalite Planı Nedir?

Üretimin her aşamasını kontrol altına alarak hata payını en aza indiriyor ve kalite standardizasyonunu  sağlıyoruz.

Satın alma sürecinde hammadde numune analizi

Satın alması yapılan hammaddenin kabul aşamasında ilgili Dostum Yem Girdi Kontrol Planına uygun olarak kontrol

Depolanan hammaddenin belli periyotlar ile kontrolünü yapar

Üretim aşamasında proses içinde yer alan kritik noktalarda ve final noktasında Dostum Yem Mamül Kalite Planına uygun olarak kontrol yapar.

Hizmet verdiğimiz işletmelerin kaba yem, hammadde analizlerini yaparak işletmenin yaptığı rasyona ışık tutar

Üretim tesislerimiz Dostum Yem Kalite Planında tarif edildiği şekli ile ortak numune çalışması yaparak kendi sonuçlarının resmi laboratuvarlar ile karşılıklı doğrulamasını yapar.

Menü