SOSYAL SORUMLULUK

Bir asırlık hikayesiyle Türkiye’ye değer veren ve değer üreten Yırcalı Holding, 21.Yüzyıl ihtiyaçları için de çaba harcamaktadır. Toplumdan aldığını topluma geri kazandıran şirketimiz birçok alanda sosyal sorumluluk çabası içerisindedir. Türkiye tarihinin Milli Eğitim Kurumu’na okul bağışlayan ilk şirketi olma niteliği de harcadığımız çabanın ne kadar tarihi ve içten olduğunun bir kanıtıdır. Sadece eğitim alanında değil, her alanda sürdürülebilirliğin ve toplumsal kalkınmanın destekçisiyiz.

MÜŞERREF YIRCALI ÇOCUK YUVASI

Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağışlanan İlk Çocuk Yuvası

Müşerref Yırcalı tarafından yaptırılan yuva 07 Eylül 1963 tarihinde hizmete sokulmuştur. Türk Milli Eğitimi’ne bağışlanan ilk çocuk yuvası özelliğini taşımaktadır. 0 – 6 yaş grubunda ortalama 50-60 kimsesiz çocuğumuz 2013 yılına kadar bu yuvada koruma altında tutulmuştur.

MUHARREM HASBİ ANADOLU LİSESİ

Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağışlanan İlk Lise

Merhum Muharrem Hasbi Koray tarafından yaptırılan okul 1959 yılında açılmıştır. Türk Milli Eğitimi’ne bağışlanan ilk lise olma özelliğini de taşıyan okul,  850 öğrenci ve 110 öğretmeniyle eğitim ve öğrenimine devam etmektedir. Ailenin eğitim için harcadığı çaba bu okul sonrasında artarak devam etmiştir.

SIRRI YIRCALI ANADOLU LİSESİ

“ Türkiye’nin 5 Yıllık Eğitim Veren Sayılı Eğitim Kurumlarından Biri”

Merhum  A.Sırrı Yırcalı  tarafından yaptırılan okul, 1984-1985 Eğitim ve Öğretim yılında hizmete açılmıştır. Ülkemizin yabancı dil hazırlık sınıfı kapsamında eğitim veren 10 Anadolu Lisesinden biridir. Birçok dalda Türkiye derecelerinin sahibi olan okul, 900 öğrenci, 125 öğretmeniyle eğitim ve öğrenimine devam etmektedir.

TEV – TÜRK EĞİTİM VAKFI

Sırrı Yırcalı’nın da Kurucu Üyesi olduğu TEV, bugün Türkiye’nin en köklü vakıflarından birisidir. 45 yıl önce Vehbi Koç önderliğinde eğitime gönül vermiş aydınlar tarafından hayata geçirilen TEV, başarılı, fakat maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere desteğini kesintisiz sürdürmektedir. Rona Yırcalı, 2004-2007 yılları arasında vakfın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmüştür.

RONA YIRCALI ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Rona Yırcalı tarafından yaptırılıp Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi bünyesine kazandırılan, 0 – 18 yaş çocukların tedavi gördükleri 18 yatak kapasiteli Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi 24 Ocak 2013 tarihinde açılmış olup, halen bu hizmetini sürdürmektedir.

AKHİSAR YIRCALI ANA OKULU

11 Eylül 2011 tarihinde açılışı yapılan okul, 2011/2012 Eğitim-Öğretim Yılında hizmete gİrmiştir. Ana okulunda 3-6 yaş grubunda halen 120 çocuk eğitim görmektedir.

BEST BALIKESİR BASKETBOL KULÜBÜ

“Basketbol 1. liginde bir Başarı Öyküsü”

Sporun insanları bir araya getiren etkisinin bilinciyle yola çıkan Yırcalı Holding, 2006 yılından bu yana ismini verdiği BEST Balıkesir Basketbol Kulübü’nü ana sponsor olarak desteklemektedir. Önemli başarılara imza atarak şehrin genç nesillerine cesaret ve ilham veren takımımız, 2011/2012 sezonundan bu yana Türkiye Basketbol Ligi Erkekler 1.Liginde mücadele etmeye başlamıştır.

BİR BAŞARI HİKAYESİ – YERSA A.Ş VE ŞEHİRDEN KÖYE GÖÇ

Yersa A.Ş,  5 yılda çarpan etkisiyle kentin üretim ve tüketim kanallarını tetikleyerek ilçenin ekonomisinde 50  milyon TL’lik bir ekonomi yaratılmasını sağladı.
Yarattığı istihdam hacmiyle kentin harcama potansiyelini de artıran, Saraç Köyü’nde kredi kartı kullanımını ve ATM’lerin kurulmasını hızlandırdı; kendisinden sonra bölgeye gelen diğer işyerleri için de öncü oldu.
Kentin ekonomik ve sosyal hayatında büyük fark yaratan bu özel sektör yatırımı;  başta Kepsut’da kadınların çalışma hayatına katılımları yönünde olumlu katkılar sağladı. Kadın istihdamının düşük ve kayıt dışılığın yüksek olduğu ilçede, Yersa A.Ş. bünyesinde kadın çalışan oranının % 21’e ulaştığı, kadın çalışanlarının %80’inin de ilk işe başladıkları işyerlerinin kuruluşumuz olduğu belirlendi.
Böylelikle, Yersa A.Ş. yatırımlarının bilhassa Saraç köyünde  “köyden şehir’e göçü tersine döndürmede katkı sağladığı” gibi bu köyde yetişen çok sayıda  gencimizin  ülkemizin çeşitli üniversitelerinde her yıl daha da artarak  öğrenim görmesine vesile olmaktadır.
Menü