1968 yılında 2 ton/saat toz yem üretim kapasitesi ile kurulan tesisimiz yapılan revizyonlar ile 55 ton / saat toz ve pelet yem üretim kapasiteye ulaşmıştır. Tesisimiz 35.000 m² arazi üzerinde 10.500 m2 kapalı alanda faaliyet göstermektedir. Yatayda 20.000 ton hammadde depolama kapasitesine sahip olan tesisimizde 1200 ton yem 48 ayrı çeşit ürün halinde depolanabilmektedir. Yem yükleme kapasitesi olarak 1000 ton/gün ile sevkiyat yapılmaktadır. Üretimin her safhasında ürün kontrolleri yapılarak ve insan hatasını en aza indirmek amacı ile üretim el değmeden otomasyon PLC sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Bu sayede izlenebilirlik sağlanmış olup üretim her aşaması kaydedilmekte ve raporlanabilmektedir.

Hammadde alım ünitesi olarak 3 adet sistem mevcuttur. Bu hammadde alım sistemleri hammadde formuna göre özelleştirilmiştir.

Yem yükleme faaliyeti 4 adet çift kefeli ve 1 adet tek kefeli torbalama kantarları ile 4 adet teleskobik bant ve 2 adet dökme yem hattıyla gerçekleştirilmektedir. Araç yanaşmalarını ve bant değiştirme sürelerini en aza indirmek için yükleme bantlarımız birbiri arasında çuval transferi yapabilmektedir.

Menü