YIRCALI HOLDİNG

Sene 1918… Birinci Cihan Harbi’nden yenik çıkan Osmanlı toprakları dağıtılmış, Anadolu düşman işgalinde, umutlar tükenmek üzere… Bu durum vatan aşkı ile yaşayan Yırcalızade Şükrü Efendi ve arkadaşları için kabul edilemezdi. Düşmanla mücadele hattında cesaret, azim ve kararlılık ile Balıkesir’de Kuvay-i Milliye’nin öncüsü olacak, milli mücadelenin ön saflarında yer alacaklardı.

Yırcalı ailesinin hikayesi 100 yıl kadar öncesine dayanmaktadır.
Vatana hizmet , azim ve kararlılık ile başlayan çaba, bugün Yırcalızade Şükrü Efendi’nin evlatları tarafından aynı emek ve özveri ile sürdürülmektedir.

Şirket, bir yandan Balıkesir’den dünyaya yayılan yatırımlarıyla Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına destek olurken bir yandan da sosyal sorumluluk çabalarıyla Türk milletine hizmet etmektedir.

BALIKESİR’DEN DÜNYA’YA

Kurtuluş Savaşı yıllarında Balıkesir Alacamescit’te direniş meşalesini yakarak silahlı mücadele kararı alan ve 41 Bayrak Adam olarak anılan Kuvayi Milliyecilerdendir.
Bugün 5. kuşağı Balıkesir’de olan Yırcalı ailesi, Osmanlı’nın bir sancağı olan ve bugün Soma’ya bağlı Yırca Köyü’nden Balıkesir’e yerleşir. Yırcalızade Şükrü Bey, Osmanlı’nın son zamanlarında İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde önemli görevler üstlenir.
Atatürk Samsun’a yol alırken, Balıkesir’de 41 Bayrak Adam diye anılan bir eylem grubu kurar. Yunan’a karşı kurulan Redd-i İlhak Cemiyeti en büyük toplantılarından birini yine Balıkesir’de bu kişilerin öncülüğünde yapar.
Büyük oğlu Sıtkı Yırcalı, Paris’te Sorbonne Üniversitesini bitirdikten sonra aktif politika hayatına atılır. Adnan Menderes’le beraber Demokrat Parti kurucuları arasındadır. 9., 10. ve 11. Dönem Balıkesir Milletvekilliği, Bakanlık ile Balıkesir Senatörlüğü yapar.
Küçük oğlu Ahmet Sırrı Yırcalı 1954-1960 yılları arasında yine Demoktrat Parti 10. Ve 11. Dönem Balıkesir milletvekili seçilir.

Yırcalızade Şükrü Efendi’den hizmet bayrağını alan Sırrı Yırcalı, ailenin ekonomik büyümesinde fitili ateşleyen isim olmuştur. İlk ve orta tahsilini Balıkesir’de tamamlamasının ardından yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yapmıştır. Sırrı Bey, daha sonra Balıkesir’e dönerek kayınpederi Muharrem Hasbi Koray’ın Un Fabrikasının işletmesini devralır.

1954-1960 dönemlerinde Demokrat Parti’den iki dönem Balıkesir Milletvekili seçilmiştir. 1949 yılından bu yana yönettiği çok sayıda şirketi ile ülkemiz ekonomisine önemli katkılarda bulunmuştur. 1950 yılında bulup işletmeye başladığı bor mineralleri bugün ülkemizin en önemli yeraltı kaynaklarından biri olmuştur. Vefatına kadar 50 yılı aşan Balıkesir vergi rekortmenliğini gururla taşımıştır.

Menü